24/07/2023

Cách xác định chu kỳ và lượng bơm mỡ cho bạc đạn theo tiêu chuẩn

Việc bảo trì, bảo dưỡng vòng bi tốt nhất chính là bôi trơn cho vòng bi. Bôi trơn vòng bi phải đúng liều lượng, bôi trơn vòng bi phải đúng loại mỡ và có chu kỳ bôi trơn vòng bi hợp lý

scrolltop