Nhà thép tiền chế

Nêu cấu tạo chi tiết về nhà thép tiền chế giúp bất kỳ ai củng có thể hiểu và dự toán, thiết kế, thi công được nhà thép tiền chế

Nhà thép nhịp lớn

Nêu cấu tạo nhà thép khung không gian, phương án thi công lắp dựng và báo giá xây dựng nhà kho, nhà chứa, nhà thi đấu, nhà hát kiểu không gian.

kết cấu thép ứng dụng

Nêu khái niệm kết cấu thép, đem ra các ứng dụng của kết cấu thép trong thực tiển đời sống, giới thiệu cho quý vị nhà cung cấp cấu thép giá tốt nhất.

Lan can, cầu thang, sàn thao tác, thang leo

Nêu cấu tạo, phân loại, ưu nhược điểm của từng loại lan can, cầu thang, sàn thao tác từ đó đem ra các ứng dụng trong thực tiển và trong công nghiệp.

scrolltop