Quạt ly tâm

Nêu cấu tạo, nguyên lý hoạt động, phân loại quạt ly tâm và nêu lên các ứng dụng của quạt ly tâm công nghiệp trong các nhà máy sản xuất, trong tòa nhà

Quạt hướng trục

Nêu cấu tạo, nguyên lý hoạt động, phân loại quạt hướng và nêu lên các ứng dụng của quạt hướng trục công nghiệp trong các nhà máy và trong tòa nhà cao tầng

scrolltop